คลังเก็บป้ายกำกับ: outcome-based curriculum

หลักสูตรอิงสมรรถนะ: กรอบหลักสูตรกลุ่มผลผลิต

  หลักสูตรอิงสมรรถนะ:  กรอบหลักสูตรกลุ่มผลผลิต เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   เมื่อคิดถึงการพัฒนาหลักสูตรแต่เดิมนั้น  มักมุ่งเน้นไปที่การตั้งคำถามว่า  หลักสูตรควรประกอบด้วยความรู้หรือเนื้อหาเรื่องอะไรบ้าง  แต่ในปัจจุบันนี้  การพัฒนาหลักสูตรได้เปลี่ยนมายึดกรอบสมรรถนะ (competencies) อันเป็นความสามารถที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิตแทน    สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะนั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวิชาชีพ  หรือกลุ่มผู้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ ประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มประเทศในยุโรปที่รวมกันเป็นประชาคมยุโรป (EU)  ได้ใช้เกณฑ์สมรรถนะมาเป็นตัวตั้งต้นในการวางนโยบายด้านหลักสูตร  โดยประชาคมยุโรปได้กำหนดสมรรถะของบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสมาชิกไว้  7 สมรรถนะด้วยกัน  ด้วยเหตุนี้หลักสูตรที่เหมาะสมกับกรอบแนวคิดนี้ก็คือ หลักสูตรอิงสมรรถนะ (competency-based curriculum)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น