คลังเก็บป้ายกำกับ: รูปแบบการสอนของโซกราตีส

การสอนแบบโซกราตีส: สร้างเมธีด้วยวิถีแห่งปัญญา

การสอนแบบโซกราตีส: สร้างเมธีด้วยวิถีแห่งปัญญา   เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             โซกราตีส (Socrates) เป็นนักปรัชญากรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง  470 ปีก่อนคริสตกาล – 399 ปีก่อนคริสตกาล  เขาเป็นนักปราชญ์แห่งเอเธนส์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของปรัชญาตะวันตก  แม้ว่าเขาจะมิได้มีผลงานการเขียนใดๆ ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน  แต่นักปรัชญากรีกรุ่นหลัง อาทิ เพลโต (Plato) และ เซโนฟอน (Xenophon) ก็ได้บันทึกแนวคิดและวิธีการสอนของเขาไว้ในงานเขียนทางปรัชญาของตนเอง  สำหรับโซกราตีสแล้ว  เขามีความเชื่อว่า  ลักษณะสำคัญที่สุดของ      ความเป็นมนุษย์ก็คือ  ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (self improvement)  ให้ไปสู่ความสำเร็จ  และการปรับปรุงและพัฒนาตนเองนั้นควรจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น