คลังเก็บป้ายกำกับ: ทักษะในศตวรรษที่ 21

ภาวะผู้นำ: การพัฒนาในชั้นเรียนภาษาไทย

ภาวะผู้นำ: การพัฒนาในชั้นเรียนภาษาไทย   เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กระผมเคยศึกษาอยู่นั้น  มีภาควิชาใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คือ ภาควิชานโยบาย  การจัดการและภาวะผู้นำทางการศึกษา กระผมเองเมื่อครั้งเป็นนิสิต ก็สังกัดอยู่ในภาควิชานี้     แต่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับคำว่าภาวะผู้นำนัก แม้เมื่อผ่านการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตแล้วก็ตาม ความรู้ความคิดขณะนั้นคือ คำว่าผู้นำก็คงจะหมายถึง คนที่สามารถนำ  คนอื่น ๆ ให้ตามได้กระมัง เพียงคิดเช่นนี้ นานวันความคิดก็เลือนหาย  คล้ายกับคลื่นที่ซาดซัดกระทบฝากฝั่ง  ที่สุดแล้วก็ไม่ได้หยิบยกมาคิดอะไรต่อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง?

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง?    เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทนำ           ศตวรรษที่  21  ที่มนุษยชาติกำลังรอคอยและเตรียมตัวเพื่อก้าวไปถึงนั้น  ถือได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งการหลอมรวมวัฒนธรรม  ประชาคมโลกจะสร้างความร่วมมือในทุกระดับภูมิภาคเพื่อขยายฐานอำนาจและเพิ่มพลังการต่อรองระหว่างกัน  การขับเคลื่อนทุกหน่วยสังคมจะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียว  วัฒนธรรมที่แตกต่างจะใกล้ชิด  ความขัดแย้งจะได้รับการทบทวนแก้ไข  ค่านิยมเก่าจะถูกล้มล้างแล้วครอบงำด้วยค่านิยมใหม่  และการศึกษาแบบดั้งเดิมย่อมถูกเปรียบเทียบและวิพากษ์โดยนวัตกรรมทางการศึกษา  ก็เมื่อโลกกำลังจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียว และวัฒนธรรมเดียวเช่นนี้ รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบ  “ไทยเดิม” ก็ยากที่จะดำเนินต่อไปได้   เมื่ออนาคตมาปรากฏท้าทาย           การศึกษาเมื่อครั้งอดีตแตกต่างจากปัจจุบันฉันใด การศึกษาในอนาคตก็ย่อมต่างจากปัจจุบัน  ฉันนั้น  คำถามที่สำคัญต่อมาคือ  แล้วการศึกษาในอนาคตนั้นคืออย่างไร             แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต แต่ก็พอที่จะอาศัยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันทำนายได้ว่า การศึกษาในอนาคตจะเป็นการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัดในด้านของเป้าหมายในการเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น