คลังเก็บป้ายกำกับ: ทฤษฎีของบลูม

พุทธิพิสัยด้านการนำไปใช้หรือประยุกต์ (application): ตัวอย่างในการสอนภาษาไทย

พุทธิพิสัยด้านการนำไปใช้หรือประยุกต์ (application): ตัวอย่างในการสอนภาษาไทย     เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      บุคคลที่เรียนรู้แต่ในทางทฤษฎี แต่หาได้รู้วิธีในการที่จะนำวิธีไปสู่การปฏิบัติ หรือรู้ทฤษฎีแล้วก็จริงแต่ก็ปฏิบัติไปโดยปราศจากทฤษฎี  ก็นับว่าเป็นการเรียนรู้บนพื้นฐานที่เสี่ยงอยู่มาก  เพราะการปฏิบัติเช่นนี้ คล้ายกับการลองผิดลองถูก แต่การจัดการศึกษาให้กับบุคคล คงจะปล่อยให้เกิดสภาพดังกล่าวมิได้ เพราะหาก “ลองผิด” ก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้เรียน และผลเสียนั้น บางครั้งก็ยากที่จะแก้ไข             … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น